Opis projekta

Naša šola bo letos sodelovala v novem Erasmus+ projektu z naslovom S.H.I.V.A. IN NATURE (Students Harmonizing Internationally vibrant Activities in Nature). Navdih za začetek projekta smo našli v animiranem filmu Hayao Miyazakija “Nausicaa v dolini vetra”.

Učenci bodo raziskovali živalstvo in rastlinstvo v svojem okolju in ga primerjali s partnerskimi šolami, posvetili se bomo tudi ekološkim temam in podnebnim spremembam. Ker bodo učenci med seboj tudi komunicirali v angleškem jeziku, bodo razvijali svoje jezikovne zmožnosti, prijateljske odnose in se učili uporabljati sodobne tehnologije.

18 sodelujočih učencev bo imelo možnost odpotovati v eno izmed partnerskih držav in si vse tudi v živo ogledati.

NAMEN IN CILJI
Učenci bodo:
– vedeli, katera človekova ravnanja močno vplivajo na podnebne
spremembe,
– raziskali bodo, kako podnebne spremembe vplivajo na življenje ljudi,
živali in rastlin ter s pomočjo igrifikacije iskali nove rešitve za življenje na
Zemlji,
– spoznali pomen varovanja narave in tudi sami prispevali k ohranjanju le te,
– raziskovali naravno dediščino vseh štirih partnerskih držav (drevesa,
ptice, vodne živali, ogrožene in zaščitene vrste …),
– uporabljali računalniško tehnologijo in se učili uporabljati sodobne
aplikacije,
– spoznali nove prijatelje in ob tem razvijali jezikovne kompetence, ozaveščali občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru,
– razvijali tolerantnost do pripadnikov drugih narodnosti,
– spoznali življenje in navade ljudi v drugih državah.